HackerRank Sorting 4.Fraudulent Activity Notifications

題目連結:Fraudulent Activity Notifications | HackerRank

我只想到用 Counting Sort (O(n*exp[i]_range))。

int activityNotifications(vector<int> e, int d) {
  int ct=0;
  vector<int> m(205,0);
  for(int i=0;i<d;i++){
    m[e[i]]++;
  }
  for(int i=d;i<e.size();i++){
    int k=0,p=-1;
    for(int j=0;j<201;j++){
      k+=m[j];
      if(d&1){
        if(k>=d/2+1){
          if(e[i]>=j*2) ct++;
          break;
        }
      }else{
        if(k==d/2){
          p=j;
        }else if(k>d/2){
          if(p==-1){
            if(e[i]>=j*2) ct++;
          }else{
            if(e[i]>=j+p) ct++;
          }
          break;
        }
      }
    }
    m[e[i]]++;
    m[e[i-d]]--;
  }
  return ct;
}

發佈留言